ลำปาง พัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มเร่งประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านแป้นใต้ (ชมคลิป)

ลำปาง พัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่มเร่งประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านแป้นใต้

 

เมื่อเวลา 8.00 น.วันที่ 14 ต.ค.61 น.ส.วชิรา ตระกูลมั่งมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์ และอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ทุนชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิธีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเสริมสร้างความสามารถของทุนชุมชนในการจัดการกับปัญหาของชุมชน และพัฒนาทุนชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน


โดยมีเป้าหมาย 3,273 หมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บนพื้นฐานทุนชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง รับผิดชอบ 7 ตำบล 64 หมู่บ้าน โดยเริ่มต้นนำร่องจำนวน 4 หมู่บ้านคือ บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.บ้านสา บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ต.วิเชตนคร และบ้านหนองนาว หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม โดยได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้หมู่บ้านละ 10 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้จัดทำวีดีทัศน์สารคดีเชิงท่องเที่ยวพร้อมทำการเผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี


ด้านนางวริษา จิตใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดเผยว่าบ้านแป้นใต้ ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่หมู่บ้านที่ได้คัดเลือกนำร่อง โดยชาวบ้านได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนไว้ 10 รายการคือ น้ำข้าวกล้อง ,สบู่สมุนไพร , ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ,ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว , ขนมทองม้วน, น้ำยาล้างจาน ,น้ำมันเหลือง, ผลิตภัณฑ์น้ำพริก, น้ำหมักชีวภาพ , และขนม ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนและชมชนใกล้เคียงที่สวยงามคือ วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส (เจดีย์ลอยฟ้า) ดอยฟ้างาม ท่าแพสำเภาทอง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย

ณัฐวัฒน์ ธนากูลธิติรัตน์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำปาง

Related posts