เพชรบูรณ์ โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ป่ากว้าง เรื่องสัตว์และป่าไม้” (ชมคลิปคลิกๆ)

เพชรบูรณ์ โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ป่ากว้าง เรื่องสัตว์และป่าไม้”

 

 

ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง – ชนแดน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ป่ากว้าง เรื่องสัตว์ป่าและป่าไม้” เพื่อให้นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชั้น ม.1 – ม.3 ในกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง จำนวน 5 โรงเรียน ทั้งหมดกว่า 150 คน ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างค่านิยม เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม และป่าไม้ให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมี นายขวัญชัย นาคไทย ผอ.รร.ซับเปิบ ประธานกลุ่ม รร.เพชรวังโป่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์แก่ นายณัฐภัทร์ ภัทรพิสิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่ง ประธานในพิธีเปิด ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามฐานเรียนรู้ในภาคเช้า

ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่1 นายธนิต นุ่นลอย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน ชี้แจงให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บนเขาในเขตห้ามล่าฯ เช่น ช้าง กระทิง เลียงผา เก้ง กวาง ลิง หมู่ป่า กระลอก ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรและยังให้ความรู้เรื่องสัตว์คุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนมีกี่ชนิด ,ฐานการเรียนรู้ที่2 ให้ความรู้การจำลองโป่งเทียมหรือทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า ได้มาใช้บริการในระหว่างช่วงหน้าแล้ง ,ฐานการเรียนรู้ที่3 ให้ความรู้เรื่องเข็มทิศและความรู้เรื่องไม้ชนิดต่างๆและพันธุ์พืช ,ฐานการเรียนรู้ที่4 ให้ความรู้เรื่องเสียงของสัตว์ป่าแต่ละชนิดและจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ฐานการเรียนรู้ที่5 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้การดำรงชีพในป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เวลาขึ้นไปลาดตระเวนอยู่บนเขา จะดำรงชีพอย่างไร เช่น หุงข้าวด้วยหม้อสนาม ประกอบอาหารในกระบอกไม้ไผ่ และยังให้ความรู้เรื่องการจับงูมีพิษและไม่มีพิษ

 


ส่วนในภาคบ่ายนั้น จะเป็นการเดินทางเข้าสำรวจ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน ไปยังน้ำตกบ่อย่า ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง
ด้าน ด.ญ.อรวี จันทร์ดวงโต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง เปิดเผยว่า จากการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ตนและเพื่อนๆ สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ ไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน ป่าไม้ หรือท้องถิ่น เช่น สามารถแยกเสียงของสัตว์ ประเภทของสัตว์ เส้นทางเดินป่า แหล่งอาหารดินโป่ง การดำรงชีวิต และการเอาตัวรอดในป่า การตั้งเต้นพักแรม การจับสัตว์มีพิษ ตลอดจน ได้เรียนรู้พันธุ์ไม้ต่างๆในผืนป่า

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts