พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภาคีเครือข่ายฯ ชวนร่วมและสนับสนุน โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดี ตั้งเป้าให้การอบรมมากกว่า100,000คน ทั่วประเทศไทย (ชมคลิป)

##########
พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภาคีเครือข่ายฯ ชวนร่วมและสนับสนุน โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดี ตั้งเป้าให้การอบรมมากกว่า100,000คน ทั่วประเทศไทย ################

 

 

พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดแถลงข่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศรีพูนทรัพย์ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ“โครงการ อบรมเยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ถวาย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาส 250 ปี ที่พระองค์ ทรงกอบกู้ เอกราชให้ชาติไทย” พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการอบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา, ครู ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ไปแล้ว กว่า 30,000คน ทั่วประเทศไทย (ตั้งเป้าจะดำเนินการให้การอบรมเยาวชน, ประชาชน และข้าราชการ ให้ได้มากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศไทย)

โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก รศ.นพ. ชลทิศ สินรัชตานันท์ เจ้าของบ้าน วนาสินและธีรพร การแพทย์, นพ.เทพ เวชวิสิฐ เจ้าของประตูน้ำโพลี่คลินิก, ศ. นพ. สมยศ คุณจักร นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งล่าสุด พ่อท่านเกียรติ สุธรรมรัตนกูล (วาจาสิทธิ์) แห่ง บ้านปฏิบัติธรรม สวรรค์บนดิน และมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต กรรมการมูลนิธิฯ และ ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช กรรมการผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญในการ เห็นคุณค่าของ อนาคตของเยาวชนของชาติ ซึ่งล่าสุด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นคุณค่าความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการนี้ เพราะได้เล็งเห็นถึงการให้ ความสำคัญต่อการอบรมเยาวชน ของชาติ ให้เป็นคนดี ให้มีคุณธรรมมีสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์กตัญญูเพื่ออนาคตที่ดี ของเยาวชนฯและของประเทศชาติไทย อย่างยั่งยืน
โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเพื่อรำลึกถึง 250 ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราช และได้มอบหมายให้ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล


พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ได้ยึดมั่น แนวทางการอบรม ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยรับสั่งว่า
“ ขอให้สร้างคนดี มากกว่า สร้างคนเก่ง เพราะ หากเป็นคนเก่งแต่ เป็นคนไม่ดี ก็อาจ เป็นโทษ แก่บ้านเมืองได้…”โดย การอบรมได้เน้นให้ความรู้ในเรื่อง ความสำนึก รักชาติ รักแผ่นดิน รักกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ โดยเฉพาะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงใช้เวลากว่า 7 เดือน
ด้วยความ อดทนฯ อย่างมาก ในการกอบกู้เอกราช คืนจากพม่า ให้กับชาติไทยของเรา

พระองค์และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ของไทย มีพระคุณต่อแผ่นดินไทย และคนไทยทุกคน..และได้สอดแทรก เรื่อง ความกตัญญู ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ โดยใช้การ”เปิดใจ” ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ร่วมสนุกและได้คิดพิจารณาฯ หลังได้ รับการอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมต่างสมัครใจให้คำมั่นสัญญา “ตั้งใจเป็นคนดีและร่วมเป็นแขนขาให้กับพระองค์” ร่วมกันส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองฯ เพื่อความ สงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศไทยของเรา อย่างยั่งยืนนาน

***คณะกรรมการฯ จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ และ สถาบันการศึกษาฯ ต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ หรือ ท่านใดหน่วยงานใด มีความประสงค์ ต้องการสนับสนุน “โครงการ อบรมเยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาส 250 ปี ที่พระองค์ ทรงกอบกู้ เอกราช ให้ชาติไทย “
ติดต่อได้ที่ มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน โทร. 02 517 6660 ถึง 1 หรือ ที่คุณ ชยุต เมธาวิชิตชัย ที่ปรึกษามูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน (ประธานฯฝ่ายประชาสัมพันธ์) 0910935555

Related posts