Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ศิลป์แห่งอาหารและสินค้าไทย อวดศักยภาพการค้าภาคตะวันออก

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน เปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย ขนทัพอาหารและสินค้าไทยอลังการยิ่งใหญ่ อวดศักยภาพการค้าภาคตะวันออก คาดเงินสะพัดในงานกว่า 10 ล้านบาท

 


เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 19 ก.ย. 61 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย พร้อมด้วย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นายภัคธร เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างช่องทางการค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สถาบันอาหารจึงมีแนวคิดใตการจัดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายตลาด อีกทั้งยังเป็นผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างช่องทางการค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งกลุ่ม SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ไทย นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงมห้เห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้คาดมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 10 ล้านบาท


โดยภายในงานมีผู้ประกอบการจากทั่ประเทศเข้าร่วมออกบูธกว่า 500 บูธ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ บูธนิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารและวิชาการ บูธผู้ประกอบการโครงการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโข่ง บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย Authentic บูธผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้นค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้การจัดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323

Related posts