บริษัทในกลุ่ม “พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี” ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้ การทำธุรกิจที่ประเทศลาวเป็นตลาดที่มีโอกาสที่จะสร้างและการขยายธุรกิจได้ เป็นประเทศกำลังเจริญเติบโต แต่ยังไม่มีปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจมากนัก

โอกาสนี้บริษัทในกลุ่ม “พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี” นำโดย คุณกันตพัฒน์ ศิริเจริญโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติเข้าพบ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อขอคำแนะนำในการขยายธุรกิจสู่ประเทศลาว โดยเน้นย้ำว่าต้องมาให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของประเทศของลาว และต้องมาช่วยกันพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับคนในประเทศด้วย

Related posts