บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา “Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดระบบการศึกษาตามหลักสากล ปัจจุบันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวน 44 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 31 หลักสูตร โดยมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่ Thailand 4.0 โมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมาแล้วจำนวนหลายรุ่น โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมากที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา “Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมาร่วมนำเสนอพร้อมให้คำแนะนำกับผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยของหลักสูตรต่างๆ มาสร้างเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยสร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน”

ภายในงานมีการแสดงผลงานนวัตกรรมเด่นจากหลักสูตร กว่า20บูธอาทิ นวัตกรรมด้านพืช เช่น Veg in the Box ผลิตภัณฑ์ผักสดที่ปลูกในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Plant Factory, ห้องรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง, พลาสมาเพื่อการเกษตรและการปรับปรุงพันธุ์, Gardico นวัตกรรมสารสกัดจากกระเทียมโทน, Andro นวัตกรรมสารสกัดจาก ฟ้าทะลายโจร, สมุนไพรอัดเม็ดต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับมารดาให้นมบุตร, เครื่องดื่มสุขภาพจากสาหร่ายน้ำจืด, และน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ

นวัตกรรมด้านประมง/สัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์ผง Super plus ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้, ผลิตภัณฑ์จากปลาบึกสยาม, สารเสริมในอาหารสัตว์บริโภค, สเปรย์ยับยั้งแบคทีเรียผิวหนังสุนัข, นวัตกรรมด้านเวชสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ Healthy & Handsome จากน้ำมันจระเข้, ผลิตภัณฑ์ความงามจากดาหลา, ดอกเก๊กฮวย และเนื้อผลกาแฟ

นวัตกรรมด้านวิศวกรรม/ไอที เช่น กังหันแกนตั้งเพลาร่วมหมุนสวนทางกลับ, ระบบประตูอัจฉริยะ, Smart Flusher, Smart Car Park, Smart NPK และนวัตกรรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมตลอดทั้ง 3 วัน และมีกิจกรรมเด่น ดังนี้

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. พิธีเปิดงานมีการแสดง นพพระพิรุณปารมี เรืองรุ่งการเกษตรศรีแผ่นดินเรืองสุขยลยินอินทนิลแม่โจ้” และการแสดงผลงานเด่นของหลักสูตร
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. การแสดงวงแม่โจ้แบนโจแมน และการแสดงผลงานเด่นของหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. การแสดงร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และการแสดงผลงานเด่นของหลักสูตร
ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของรางวัลภายในงานอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 53875 522

นภาพร ขัติยะ /เชียงใหม่

Related posts