คณะกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทราจัดพิธีมหามงคลยกเสาเอก “หอพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน”

คณะกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทราจัดพิธีมหามงคลยกเสาเอก “หอพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน”

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย และนายสันติ อาศัยธรรม ประธานอุปถัมภ์ผู้ทรงคุณวุฒิการก่อสร้างฯ เป็นประธานร่วมในพิธีมหามงคลยกเสาเอก “หอพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน” พร้อมด้วย พล.ต.พณิชย์ ศิริพละ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา คณะกรรมการมูลนิธิฯ สมาคม ชมรม องค์กรการกุศลและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา เช้าร่วมพิธีจำนวนมาก


ด้วยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการก่อสร้าง “หอพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน” ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมจีนสองชั้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธเจ้า3พระองค์และพระโพธิสัตว์คู่บารมีตามแบบพุทธมหายานจีนโดยมีนายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาลประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 หลังจากนั้นได้ทำการเจาะเสาเข็มและเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเทวบัญชาองค์โป๊ยเซียนโจวซือ กำหนดวันมหามงคลพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ประกอบพิธียกเสาเอก “หอพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน ” เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการ ยกเสาทั้งหมดในอาคารหอพระฯ และเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป


**************

Related posts