พิจิตร  คิดเป็นรวยก่อน  ชาวนาแบ่งพื้นที่จากปลูกข้าวหันมาปลูกมันม่วงญี่ปุ่น “โอกินาว่า” รายได้งามกว่าทำนา (ชมคลิปคลิกๆ)

พิจิตร  คิดเป็นรวยก่อน  ชาวนาแบ่งพื้นที่จากปลูกข้าวหันมาปลูกมันม่วงญี่ปุ่น “โอกินาว่า” รายได้งามกว่าทำนา

 

วันที่ 14 ก.ย. 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกมันญี่ปุ่นพันธุ์ “โอกินาว่า” หรือมันม่วงญี่ปุ่น ในพื้นที่ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแปลงปลูกมันของ นางนงลักษณ์ สิงห์แอ๊ดซ์ อายุ 65 ปี ปลูกมันไข่จำนวน 10 ไร่ และมันญี่ปุ่น จำนวน 1 ไร่ ได้ผลผลิตจำนวน 2.5 – 3 ตันต่อไร่ ขายราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 – 35 บาท โดยแบ่งขนาดของมัน สร้างรายได้ประมาณ 45,000 – 105,000 บาทต่อไร่ ต้นทุนในการปลูกมันอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อไร่

โดยคิดเป็นยอดพันธุ์มัน ค่าแรงงาน ค่าไถพรวนดิน ค่าอุปกรณ์ระบบน้ำหยด เป็นต้น โดยแปลงปลุกมันเน้นการใช้ ฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อช่วยบำรุงต้นทำให้ผลผลิตมันที่ได้เป็นที่พึงพอใจและปลอดภัยไร้สารพิษ
นอกจากนี้ยังมีแปลงขยายยอดมันญี่ปุ่นโอกินาว่า โดยจำหน่ายยอดละ 2 – 3 บาท ซึ่งป้านงลักษณ์ เกษตรกรรายนี้ได้เล่าว่า…สาเหตุที่ตนเองหันมาปลูกมันญี่ปุ่น เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกพืชทางเลือกเพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำนา จึงได้ทดลองปลูกมันญี่ปุ่น ซึ่งพอลงมือทำแล้วกลับมีรายได้ดีกว่าการทำนา ปลูกเพียง 90 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยวิธีการปลูกจะยกร่องดินเป็นร่องห่างกันร่องละ 80 ซม.จากนั้นนำยอดมันมาปักเสียบห่างกันต้นละ 30 ซม.

ป้านงลักษณ์ กล่าวด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่า เห็นผลผลิตได้มากขนาดนี้รู้สึกดีใจ เนื่องจากพื้นที่ของตนเป็นดินเหนียว หากเปรียบเทียบกับดินร่วนปนทรายผลผลิตจะดีกว่านี้ และตนพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆหันมาปลูกพืชทางเลือกที่ทดแทนการปลูกข้าว คือ การปลูกมันญี่ปุ่นโอกินาว่า ด้วย ป้านงลักษณ์ ยังบอกอีกว่าในส่วนของด้านการตลาดได้มีบริษัทเอกชนรายใหญ่มารับซื้อผลผลิตมันถึงบ้าน โดยคัดเป็นเกรด A จำหน่ายที่กิโลกรัมละ 30 – 50 บาท นับว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจวิธีการปลูกมัน หรือสนใจยอดต้นพันธุ์มันญี่ปุ่น สามารถติดต่อสอบถามที่นางนงลักษณ์ สิงห์แอ๊ดซ์ ตำบลลำปะดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โทร 082-8875539 หรือสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056-613423 ต่อ 103

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts