เบตง วิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง

เบตง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง

 


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 ส.ค.61 ที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พล.อ. สมโภชน์ นนทชัย กรรมาธิการ ปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ รองประธานคณะทำงานสานตอที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางจากหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงวิ่งถึงบ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร


นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับคณะทำงานสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง จัดโครงการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสนับสนุนโครงการการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง “กินดี อยู่ดี มีสุข “ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย รณรงค์ต้านยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในตำบลตาเนาะแมะเราะและอำเภอเบตงอีกด้วย


สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ประเภท รุ่น OPEN ทั่วไป ชาย/หญิง , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 16-20 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 21-30 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 31-40 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 41-50 ปี ชาย/หญิง , รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป หญิง , รุ่นอายุ 51-60 ปี ชาย , และรุ่นอายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย

Related posts