จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิปคลิกๆ)

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ที่ บ้านบางประมุงตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.ต.นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 พร้อมข้าราชการตำรวจ (ตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์) ร่วมกับเทศบาลพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลบางประมุง และอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว และคณะอาจารย์นักศึกษามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช โดยจิตอาสาร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา และปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล โดยกำจัดผักตบชวา และวัชพืช บริเวณคลองได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงทัศนียภาพ

และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ดังกล่าวขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์บำรุงรักษาและพิจารณาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเหมาะสมและการกำจัดผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาลซึ่งมีส่วนราชการประชาชนจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวีถีแห่งความพอเพียง ณ คลองวัดบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

Related posts