แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับ เกจิดังภาคใต้ พร้อมประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

แม่ทัพภาค 4 ร่วมกับ เกจิดังภาคใต้ พร้อมประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 


วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 ที่ เขาวังตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 / ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับหลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ จัดพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำพี่น้องประชาชนชาวปลักหนูทั้งไทยพุทธ มุสลิม และจิตอาสา นักเรียน จำนวน 700 คนร่วมปลูกป่าจำนวน 800 ต้น ที่ ป่าเขาวัง ตำบลปลักหนู มีเนื้อที่ประมาณ 2,090 ไร่

การปลูกป่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และของโลก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดฯ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts