สระบุรี- ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ 66 พรรษา (ชมคลิปคลิกๆ )

สระบุรี- ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ 66 พรรษา

 

วันที่ 19กรกฏาคม2561 พลตรีสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้”รวงผึ้ง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 มีพระชนมายุครบ66พรรษา กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ฯ และกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ฯร่วมจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวราชสดุดี ,ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล(ต้นรวงผึ้ง)มีนายทหาร ,นายสิบ,แม่บ้านกำลังพล ของหน่วยและหน่วยขึ้นตรงในกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ฯ และกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ฯ ร่วมในพิธีด้วย

ตลอดจนหน่วยงานภาคร้ฐ ภาคเอกชน, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าน้ำตกสามหลั่นอุยานแห่งชาติ ผู้แทนภาครัฐ,ภาคเอกชน,ประชาชนทั่วไปได้มาร่วมงานและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนและปฏิบัติตามพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อย่างยั่งยืนตลอดไป…

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts