นครนายก พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมคลิปคลิกๆ )

พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลพิกุลออก

ที่โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลพิกุลออก โดยมีนายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมเชิญประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ชมการแสดงกิจกรรมของนักเรียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่องวงจรชีวิตยุงลายและการสำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


เนื่องจากตำบลพิกุลออก เป็นตำบลที่มีการเกิดโรคไข้เลือดออก สูงเป็นอันดับ 2 ของตำบลในอำเภอบ้านนา เรามีหมู่บ้านเสี่ยงสูง ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จำนวน 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเสี่ยงปานกลางอีก 1 หมู่บ้าน ขณะนี้เรามีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 12 ราย รวมทั้งตำบลพิกุลออก โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว และวัดพิกุลแก้ว ศูนย์เด็กเล็กวัดพิกุลแก้ว และวัดพิกุลแก้ว ที่มีบริเวณติดต่อกัน ซึ่งเอื้อต่อการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก ซึ่งทางอำเภอบ้านนาได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิชญา เนินใหม่ ภาพ นครนายก

Related posts