ส่งธารน้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและตัวแทนนักวิ่งจำนวน 1,500 คนถึงครอบครัว”จ่าแซม” วีรบุรุษของเรา  มียอดเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรม “Run For Saman วิ่งนี้เพื่อจ่าแซม”

ส่งธารน้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและตัวแทนนักวิ่งจำนวน 1,500 คนถึงครอบครัว”จ่าแซม” วีรบุรุษของเรา  มียอดเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรม “Run For Saman วิ่งนี้เพื่อจ่าแซม”

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ ครอบครัวจ่าแซม วีรบุรุษผู้เสียสละ จำนวนทั้งสิ้น 222,666 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบหกบาท) ได้ส่งมอบให้กับ นายวิชัย กุนัน บิดา , นางสำราญ กุนัน มารดา และ นางวลีพร กุนัน ภรรยา ของจ่าเอกสมาน กุนัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาบิ้กซี ร้อยเอ็ด สั่งจ่าย นางวลีพร กุนัน และ นายวิชัย กุนัน และ นางสำราญ กุนัน)

โดยทางชมรมวิ่งพะเยารันนิ่งคลับ ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดผู้แทนส่งมอบเงินให้กับทางญาติ ณ วัดหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

Related posts