“บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ย้ำ พร้อมปูพรม 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ 19 ก.ค. นี้

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ฯ ย้ำ 19 กรกฎาคมนี้ พร้อมเปิดดำเนินการ 11 แห่ง ทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน มุ่งช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีงานทำ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ แนะแนวอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน ตามแนวทาง “ประชารัฐ ร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ”

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อดุลย์ฯกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดดำเนินการศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ประกอบไปด้วยศูนย์ฯ 11 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร


พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) จะให้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแรงงานในพื้นที่ มีตำแหน่งงานว่างในพื้นที่สำหรับวุฒิปริญญาตรี บริการจับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ระหว่างผู้ที่กำลังหางานทำกับนายจ้างสถานประกอบการ ผ่าน Job fair, Mobile App, Line Jobs, Job Box เป็นต้น เพื่อให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพรายบุคคล ส่งต่อการบริการจัดหางานและฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ติดตามการมีงานทำรายบุคคล ส่วนผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเพิ่ม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะ (Up skill/Re-skill) แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

เพื่อให้สามารถมีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือรับงานไปทำที่บ้านได้ โดยศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ทั้ง 11 แห่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้คนไทยมีงานทำ อาทิ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สถานประกอบการในจังหวัดจะส่งข้อมูลความต้องการทักษะ รวมทั้งจำนวนผู้ฝึกงานที่สถานประกอบการมีความประสงค์ ความร่วมมือของสถานศึกษาในการสำรวจข้อมูลผู้กำลังจะจบการศึกษา เพื่อส่งต่อข้อมูลการฝึกงานในสถานประกอบการ


โดยกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

Related posts