ผบ.ฉก.นย. ต้อนรับคณะรอง เลขา ศอ.บต.มาบรรยายพิเศษ

ผบ.ฉก.นย. ต้อนรับคณะรอง เลขา ศอ.บต.มาบรรยายพิเศษ

 


น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง เลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงรถ-โรงปืน พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ในโอกาสนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ


ต่อมา เวลา ๑๔๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะนำเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบ้านเกิด พัฒนาประเทศชาติไปสู่สังคมที่มีความรัก มีความเคารพในเกียรติ ในศักดิ์ศรี เป็นสังคมมั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตต่อไป” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงรถ-โรงปืน พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๕๐๐ คน จาก ๑๓ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts