ยโสธร จัดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

ยโสธร จัดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

(๑๑ ก.ค.๖๑)ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพง บ้านโคกใหญ่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พันเอกฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา ประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนร่วมกันปลูกต้นไม้ มี ต้นมะค่า ต้นพะยูง ต้นยางนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๖๑ จาสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย เป็นผลทำให้เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว เกิดการกัดเซาะพังทลายหน้าดิน เกิดปัญหาดินถล่ม น้ำท่วม เป็นเหตุทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย การปลูกต้นไม้จะช่วยในการยึดเกาะหน้าดิน และลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยดูดซับความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อีกแบบหนึ่งอีกด้วย ดังนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานยโสธร ประชาสัมพันธ์จังหวัด จิตอาสา เทศบาลตำบลศรีแก้วหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธรและมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า ๕00 คน


ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน

Related posts