ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลแสดงตนเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธอย่างเป็นทางการ

ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลแสดงตนเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธอย่างเป็นทางการ

**เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกระทำพิธีพุทธมามกะของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และมีข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของฐานทัพเรือสัตหีบที่นับถือศาสนาพุทธ และยังไม่เคยเข้าร่วมกระทำพิธีพุทธมามกะเข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


**พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ กล่าวว่า อันที่จริงท่านทั้งหลายได้ชื่อว่านับถือพุทธศาสนาอยู่แล้ว แต่เป็นการนับถือตามบรรพบุรุษสืบต่อมา ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยวาจาของตน การเข้ากระทำพิธีพุทธมามกะในวันนี้ เราจะได้เปล่งสัจวาจาปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธปฏิมา พระสงฆ์ และผู้บังคับบัญชา ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชน ยึดมั่นในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ตลอดชีวิต และจะดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

ภาพข่าว // เจี๊ยบโฟกัส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-531-3717

Related posts