เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนป่าสิริกิติย์ พบการบุกรุกป่าเป็นวงกว้าง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชมคลิปคลิกๆ )

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนป่าสิริกิติย์ พบการบุกรุกป่าเป็นวงกว้าง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

วันที่ ๗ ก.ค.๖๑ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสวนป่าสิริกิติย์ พบการบุกรุกป่าเป็นวงกว้าง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
วันที่ ๗ ก.ค.๖๑ ภายใต้การสั่งการของ ผวจ.ยะลา/ผอ.กอ.รมน. จว.ย.ล., พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔/มทภ.๔, ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ผบก.ตชด.ภาค ๔, นายอำเภอเบตง, ผอ.กขภ.สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ภายใต้การสั่งการอำนวยการโดย ผกก.ตชด.๔๔, ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.นิคมสร้างตนเองเบตง, ผู้นำท้องถิ่น ผญบ.ม.๘ ต.อัยเยอร์เวง ฯ, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๗ (จันทรัตน์), ชฝต.๔๔๐๖ ร้อย ตชด.๔๔๕, ร้อย ฉก.ตชด.๔๔๔ และ ฉก.ตชด.๔๔ นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา และคณะเจ้าหน้าที่
เนื่องจาก กขภ.สขว.รมน.ภาค ๔ สน. และ ฉก.ตชด.๔๔ ได้รับแจ้งจากคนให้ข่าว แจ้งว่า มีกลุ่มบุคคล บุคคล เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้สมบูรณ์ เผาป่า บนภูเขาสูง ต้นน้ำลำธาร ท้องที่ บ.ซอยมาเลย์, บ.อัยเยอร์ควีน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา จำนวนมากหลายจุด และตรวจสอบตามผลบินตรวจค้นพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายตามผลบินของ สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดย ฮ.ฉก.อโณทัย


คณะเจ้าหน้าจึงได้ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติการที่ นิคมสร้างตนเองเบตง แล้วจึงได้ร่วมกันออกเดินทาง ไปตรวจพื้นที่ป่าไม้จาก สนง.นิคมเบตง – กลุ่มบ้านซอยมาเลย์ หมู่บ้านย่อยบ้านอัยเยอร์ควีน หมู่ที่ ๘ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา สุดถนนดิน จุดส่งลงเดินเท้า คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันเดินเท้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านกลุ่มบ้านในสวนยางพารา – บ้านในสวนทุเรียน ถึงจุดส่งลงเดินเท้า คณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าขึ้นภูเขาสูง ผ่านสวนยางพารา ผ่านสวนผลไม้ ผ่านพื้นที่ป่าถูกทำลายเก่า ถึงพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ แล้วถึงพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายแปลงที่ ๑ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ๖๖๕ เมตร อยู่ในแนวเขตพื้นที่ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ ๒ ( ป่าสิริกิติ์ ) ท้องที่ กลุ่มบ้านซอยมาเลย์ หมู่บ้านย่อยบ้านอัยเยอร์ควีน ม.๘ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา เฝ้าดูระยะหนึ่งไม่พบเห็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดในพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายและไม่พบสิ่งผิดปกติ คณะเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบโดยละเอียดพบต้นไม้ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องโซ่เลื่อยยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟัน แผ้วถางด้วยมีดพร้า ถูกลักลอบทำลายเป็นบริเวณกว้างเชิงเขาสูง ยังไม่ถูกเผาทำลาย คาดว่าจะปลูกต้นยางพาราหรือสวนผลไม้


ตรวจพบ พื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายเสียหาย จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา รัฐได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๖๓,๖๒๕ บาท
แล้วเดินเท้าต่อไปบนนภูเขากลางป่าลึก ประมาณ ๒ ชม. ถึงพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายแปลงที่ ๒ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ๖๔๘ เมตร อยู่ในแนวเขตพื้นที่ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ ๒ ( ป่าสิริกิติ์ ) ท้องที่ กลุ่มบ้านซอยมาเลย์ หมู่บ้านย่อยบ้านอัยเยอร์ควีน ฯ เฝ้าดูระยะหนึ่งไม่พบเห็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดในพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายและไม่พบสิ่งผิดปกติ คณะเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจ สอบโดยละเอียดพบต้นไม้ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องโซ่เลื่อยยนต์ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟัน แผ้วถางด้วยมีดพร้า ถูกลักลอบทำลายเป็นบริเวณกว้างเชิงเขาสูง ถูกทำลายมาแล้วประมาณ ๑ – ๒ ปี ถูกเผาทำลายบางส่วน แล้วมีการแผ้วถางใหม่เพิ่มเติม มีปลูกต้นทุเรียนขนาดเล็กบางส่วน ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายเสียหาย จำนวน ๘ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา รัฐได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑,๒๔๓,๑๕๐ บาท


ต้นไม้มีค่าขนาดต่างๆ ถูกตัดโค่นล้มแตกหักถูกเผา อยู่ในพื้นที่ในป่าต้นน้ำลำธาร เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ตรวจชนิด ขนาด ปริมาตร และไม่ได้ตรวจยึดไม้คาตอดังกล่าวแต่อย่างใด ปล่อยให้ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุให้ผุพังไปตามธรรมชาติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียง จึงไม่ทราบว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายนี้เป็นของผู้ใด และไม่พบอุปกรณ์ใดๆ ในที่เกิดเหตุดังกล่าว
คณะเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายแสดง“ ปกป่า ของแม่ ”แสดงการตรวจสอบ/ตรวจยึดไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยกล่าวหาว่า ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑
เหตุเกิดที่ บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านซอยมาเลย์ หมู่บ้านย่อยบ้านอัยเยอร์ควีน ม.๘ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ๖๖๕ เมตร อยู่ในแนวเขตพื้นที่ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ ๒ ( ป่าสิริกิติ์ ) ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร คลองอัยเอยร์ควีน แม่น้ำปัตตานี ทะเลสาบน้ำเขื่อนบางลาง และเขื่อนปัตตานี
มอบหมายให้ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเบตง ร้องทุกข์ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ และให้ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๒ ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๔ (บ่อน้ำร้อน – จันทรัตน์) เป็นผู้ร้องทุกข์ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ยะลา เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ข่าว
ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ดเบตง 0872963998

Related posts