ไม่ต้องผ่านพระ วัดดังอ่างทองผุดแนวทางแก้ปัญหาเงินวัด เปิดแอพพิเคชั่นไลน์ให้ญาติโยมทำบุญ เผยตั้งแต่นำมาใช้มีผู้สนใจบริจาคผ่านจำนวนมากเพราะแค่ 7 บาทก็บริจาคได้

อ่างทอง 130661ไม่ต้องผ่านพระ วัดดังอ่างทองผุดแนวทางแก้ปัญหาเงินวัด เปิดแอพพิเคชั่นไลน์ให้ญาติโยมทำบุญ เผยตั้งแต่นำมาใช้มีผู้สนใจบริจาคผ่านจำนวนมากเพราะแค่ 7 บาทก็บริจาคได้


ป้ายสัญลักษณ์ QRcode ของแอพพิเคชั่นไลน์ สถาบันการเงินหลายแห่งถูกนำมาติดตั้งตามจุดต่างๆภายในวัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง เพื่อเป็นช่องทางในการที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับู้ที่มาทำบุญภายในวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินในการเปิดแอพพิเคชั่น บริจาคเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง และไม่ต้องผ่านมือพระ หลังในช่วงนี้มีข่าวคราวในเรื่องปัญหาการเงินภายในวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับวงการศาสนา


พระครูนิเทศก์ธรรมรส หรือ หลวงพ่อไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโล่สุทธาวาสเปิดเผยว่า สำหรับแอพพิเคชั่นไลน์นั้นตามกระแสข่าวในช่วงนี้มีความคิดเห็นที่ว่าไม่อยากให้พระจับเงินเนื่องจากเป็นอาบัติ ทางวัดก็เลยติดต่อกับธนาคารให้เปิดแอพพิเคชั่นไลน์เพื่อทำบุญกับวัดได้โดยไม่ผ่านทางเจ้าอาวาสหรือพระภายในวัด และเมื่อทางวสัดต้องการใช้เงินทางไวยาวัจกกรก็สามารถเซ็นเบิกผ่านกรรมการวัดได้เลยโดยไม่ต้องให้ทางพระเป็นผู้ถือเงิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่องทางให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะทำบุญได้ทั้งถวายพระและทางแอพพิเคชั่นไลน์


ที่ผ่านมาหลังเปิดก็มีเงินบริจาคเข้ามาผ่านแอพเป็นจำนวนมาก เพราะไม่กี่บาทก็สามารถทำบุญได้ นอกจากนี่ที่วัดยังได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินในการทำกระปุกออมสินออมบุญ เพราะการทำบุญไม่จำเป็นต้องทำมากๆ ที่ละบากสองบาทก็ใส่กระปุกออมเงินไว้ เมื่อถึงวันเกิดหรือวันสำคัญก็สามารถนำเงินมาฝากธนาคารเข้าบัญชีวัดได้เลย เป็นช่องทางในการแก้ไขไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับเงิน สำหรับวัดโล่สุทธาวาส เป็นวัดที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาและมีประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมและทำบุญเป็นจำนวนมาก


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts