นครนายก กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เพื่อไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นครนายก กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เพื่อไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ย.ลงพื้นที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด น.ย. กรณีเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.เดือนสกาว พรรณไวย อยู่บ้านเลขที่ 99/3152 ม.1 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ได้ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก เมื่อ 5 มิ.ย.61 โดย กอ.รมน.จังหวัด น.ย.ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก เมื่อ 7 มิ.ย.61ได้ดำเนินการบูรณาการประสานการปฏิบัติกับอำเภอเมืองนครนายก ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ทราบว่าเป็นการปล่อยเงินกู้เกินกว่ากฎหมายกำหนดจริง แต่เหตุที่เกิดๆขึ้นในพื้นที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก จึงได้บูรณาการประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก, อ.บ้านนา และ สภ.บ้านนา ทราบว่าได้กู้เงินจากนางสุพัตรา วงศ์แตงอ่อน จำนวน 100,000.-บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน ผู้ร้องได้ชำระเงินแล้ว 4 เดือน เป็นจำนวน 40,000,-บาท

ปัจจุบันผู้ร้องต้องการที่จะชำระเงินส่วนที่เหลือ พร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธและยืนยันจะเอาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ10/เดือน จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยในวันนี้ 121300 มิ.ย.61 ได้เรียกนางสุพัตรา วงศ์แตงอ่อน เจ้าหนี้ และ น.ส.เดือนสกาว พรรณไวย ลูกหนี้ มาไกล่เกลี่ย จึงได้บูรณาการประสานการปฏิบัติกับอำเภอบ้านนา, สภ.บ้านนา และ ร้อย.รส.พัน.ร.รร.จปร. ดำเนินการไกล่เกลี่ย เจ้าหนี้ยอมรับเงินต้นคืนจากลูกหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดคือเงินต้น 100,000.-บาท ดอกเบี้ย 6,750.-บาท ลูกหนี้จ่ายไปแล้ว 40,000.-บาท คงเหลือ 60,000.-บาท แต่ลูกหนี้เพิ่มดอกเบี้ยให้เป็นเงิน10,000.-บาท ลูกหนี้จึงจ่ายเงิน 70,000.-บาท ให้เจ้าหนี้ ซึ่งสามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันด้วยดี โดยเจ้าหนี้จะต้องถูกดำเนินคดี ข้อหาปล่อยเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านนา จะได้ดำเนินคดีต่อไป.

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิชญา เนินใหม่ ภาพ นครนายก

Related posts