วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู ขนเครื่องแต่งกายแบบมลายูโบราณ ออกมาแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นเครื่องแต่งกายตามยุคเก่าที่เคยได้รับความนิยมและสวยงามอลังกาล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู ขนเครื่องแต่งกายแบบมลายูโบราณ ออกมาแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นเครื่องแต่งกายตามยุคเก่าที่เคยได้รับความนิยมและสวยงามอลังกาล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส

ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมงานสัปดาห์มลายูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมมลายูเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบมลายูและประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าโบราณ การแต่งกายสมัยสมัยต่าง ๆของแหล่งมลายู และวิธีการโพกผ้าศีรษะของชาวมลายูสมัยโบราณ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานนับร้อยคน


นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส ทำให้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่เริ่มเลือนหายไป มีการสืบสานแก่คนรุ่นหลังและทำให้คนรุ่นหลังทราบถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนราธิวาสและยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการนำภูมิปัญญาการแต่งกายที่งดงามมาเผยแพร่และจะได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสต่อไป


นางสาวอานีซะ จะแนะ นักศึกษาสาขาการจัดการ ปี1ตัวแทนผู้เข้าร่วมงาน ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทำให้ตนเองสามารถเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่ตนยังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของการแต่งกายของชาวมลายูว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร การโพกผ้าบนศีรษะสามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งการงานที่รับผิดชอบอยู่และอีกหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้จากการร่วมงานในครั้งนี้ไปบอกต่อและจะร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts