“กองทัพจะดูแลลูกหลานของท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัว” มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 จำนวน 344 นาย

“กองทัพจะดูแลลูกหลานของท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัว” มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 จำนวน 344 นาย

 

เมื่อเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมด้วย พันเอก เกษม วังสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พันเอก วิชาญ ศรัภัทรางกูร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32,พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันโท บุญวัฒน์ จันทรมานนท์ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พันตรี ศุภกร ภู่จันทร์ ผู้บังคับกองร้องฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา และคณะนายทหาร กำลังพล ร่วมในพิธีฯ พร้อมมอบธงประจำหน่วยฝึก ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 32 ,หน่วยฝึกกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17, หน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้องฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก ว่าด้วยการทำพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อให้ทหารใหม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำและปฎิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นหลักฐานพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้รับการบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 เข้าสังกัดหน่วย จำนวน 344 นาย โดยมีหน่วยทหารเข้าร่วมพิธี ดังนี้
– หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.32 จำนวน 175 นาย

– หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 2 จำนวน 134 นาย

– หน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้องฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา

จำนวน 35นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 344 นาย

หลังจากนั้น พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1ในครั้งนี้ การรับราชการทหารถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฏหมายอันสำคัญของชายไทยทุกคน ที่ได้เข้ามารับใช้ประเทศชาติ ขณะที่อีกหลายคนไม่มีโอกาส ดังนั้นทหารใหม่ทุกนายควรภาคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้รับและควรค่าแก่การยกย่อง สรรเสริญอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเสียสละในการเข้ามา ปฎิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตามในห้วงแรกของการเป็นทหาร อาจรู้สึกอึดอัดและคับข้องใจ ในการปรับสภาพชีวิตจากพลเรือนมาเป็นทหาร ขอให้พวกเราอดทนเมื่อผ่านพ้นห้วงการฝึกไปแล้วก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นทหารในที่สุด ท้ายที่สุดนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก บารมีธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมโกพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทหารใหม่ทุกนาย จงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีกำลังสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถผ่านการฝึกไปได้ด้วยดี เพื่อจะได้เป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติสืบไป” หลังจากกล่าวให้โอวาทจบจะเป็นการสวนสนามของทหารใหม่ ทั้ง 3 หน่วยฝึก

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts