แม่ฮ่องสอน ลมหลวงพัดกระหน่ำบ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหาย 2 อำเภอ 151 หลังคาเรือน ทหารพราน 36 ส่งชุดบรรเทาฯ เข้าช่วยเหลือราษฏรซ่อมแซมบ้านเรือน หวั่นฝนตกซ้ำ (ชมคลิปคลิกๆ )

ข่าวแม่สะเรียง 12 พฤษภาคม 2561
ลมหลวงพัดกระหน่ำบ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหาย 2 อำเภอ 151 หลังคาเรือน ทหารพราน 36 ส่งชุดบรรเทาฯ เข้าช่วยเหลือราษฏรซ่อมแซมบ้านเรือน หวั่นฝนตกซ้ำ

ภายหลังได้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรงขึ้นในหลายพื้นที่อำเภอโซนใต้ของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่นที่พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง นายสัมพันธ์ กันทะวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ เจ้าหน้าที่ อส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันออกสำรวจและสรุปความเสียหายเพื่อช่วยเหลือราษฏรในแต่ละพื้นที่หลังเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมฝนกรรโชกแรง ซึ่งในเบื้องต้น ได้สรุปพื้นที่ความเสียหายบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับผลกระทบต้นไม้หักโค่นทับ กระเบื้องสังกะสีหลังคาถูกลมพัดปลิวหาย มีทั้งเสียหายบางส่วนและเสียหายทั้งหลัง ในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ต.บ้านกาศ ต.ป่าแป๋ ต.แม่สะเรียง ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 5 หมู่บ้าน ประชากร 920 คน 81 ครอบครัว บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 90 หลังคาเรือน สำนักสงฆ์ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีไม้ล้มขวางเส้นทางสัญจร ระหว่าง บ้านห้วยหนองหวาย เข้า บ้านห้วยงู หลายจุด


ล่าสุด พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยออกช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากพายุกระหน่ำโดยจัดกำลังช่วยราษฏร มุงหลังคาบ้านใหม่ ในพื้นที่บ้านห้วยหนองหวาย ต.ป่าแป๋ บ้านหนองผักหนาม ต.แม่สะเรียง และ ตัดต้นไม้ที่ล้มขว้างเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านระหว่างเส้นทางบ้านห้วยหนองหวาย และ บ้านห้วยงู หลายจุด
ส่วนที่ อำเภอแม่ลาน้อย ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย ได้สั่งการให้


นายเอนก ทาสัก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายวัชรพงศ์ จันทิมา ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วย สมาชิก อส. กำนัน ผญบ. เข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยและตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง จากการตรวจสอบ เบื้องต้นพบความเสียหาย ดังนี้ . ต.แม่ลาน้อย พื้นที่ประสบเหตุ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบบางส่วน จำนวน 10 หลังคาเรือน ต.ท่าผาปุ้ม พื้นที่ประสบเหตุ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนจำนวน 21 หลังคาเรือน กระท่อมนาจำนวน 18 หลัง โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยต้นไม้โค่นทับหลังคาอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำเสียหายบางส่วน ต.แม่ลาน้อย พื้นที่ประสบเหตุ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ บางส่วนจำนวน 30 หลังคาเรือน โดยเบื้องต้น อำเภอแม่ลาน้อยได้ประสาน ให้ อปท.ในพื้นที่สำรวจรายละเอียดให้ชัดเจน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และหากเกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ให้จัดทำรายงานเสนอมายังอำเภอ/จังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts