เทศบาลตำบลเหมืองง่าวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

เทศบาลตำบลเหมืองง่าวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า อำเภอเมิอง จ.ลำพูน ได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Related posts