นครสวรรค์-โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติสืบสานประเพณี มหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ

นครสวรรค์-โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติสืบสานประเพณี มหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน2561 ที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ นำโดย พ.ต.ต.นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 พร้อมด้วย ร.ต.อ.ไพศานติ์ จั่นผอง
ร.ต.อ.หญิง พิมภัสญ์ชญาณ์ อ่อนสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ ร่วมกับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติสืบสานประเพณี มหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์นครสวรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยที่สืบต่อกันมา

Related posts