รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตรายในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตรายในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

ณ จุดบริการประชาชนสี่แยกบ้านเจาะวา ถนนสาย 4056 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชากาจทหารพัฒนา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 กองร้อยทหารพรานที่ 4806 กองร้อยอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสุไหงปาดี และส่วนราชการในพื้นที่ โดยให้การบริการ แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ชุดบรรเทาสาธารณภัย การปฐมพยาบาล เป็นต้น

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลของหน่วยและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่และมอบสิ่งของ เครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจพร้อมโบกรถที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นทางหน้าจุดตรวจแล้วมอบน้ำดื่ม กาแฟกระป๋อง และขนมต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจ กระชับความใกล้ชิด สร้างความสนิทสนม ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนื่องในโอกาสส่งท้ายวันสงกรานต์อีกด้วย
สำหรับยอดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 สะสมตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 มีผู้บาดเจ็บจำนวน 113 ราย ดังนี้ อ.เมือง 32 ราย อ.สุไหงโก-ลก 20 ราย อ.ศรีสาคร 8 ราย อ.ระแงะ 8 ราย อ.ตากใบ 8 ราย อ.สุไหงปาดี 7 ราย อ.สุคิริน 6 ราย อ.บาเจาะ 6 ราย อ.แว้ง 6 ราย
อ.ยี่งอ 4 ราย อ.จะแนะ 3 ราย อ.เจาะไอร้อง 3 ราย อ.รือเสาะ 2 ราย
– ยอดผู้เสียชีวิต 2 ราย : อำเภอ สุไหงโกลก 1 ราย เกิดเหตุวันที่ 12/4/61 เสียชีวิตวันที่ 13/4/61
: อำเภอระแงะ 1 ราย เกิดเหตุวันที่ 13/4/61 เสียชีวิตวันที่ 13/4/61
– ผู้ป่วย Admit ทั้งหมด จำนวน 36 ราย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts