“บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์แรกรับฯ จ.มุกดาหาร อบรมต่างด้าวก่อนทำงานในไทย

 

รมว.แรงงาน ไทย และ สปป.ลาว ร่วมเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.มุกดาหาร อำนวยความสะดวกแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย สร้างความเท่าเทียมแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 

วันนี้ (4 เม.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อ 26 ก.ค.59 ให้จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างใน 3 จังหวัดแรก คือ ตาก สระแก้ว และหนองคาย สำหรับมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ 4 ที่ได้จัดตั้งเพื่อให้เป็นสถานที่อบรมแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเป็นสถานที่อบรมแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามระบบ MOU เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์พักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางมากรณีนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปทำงานและกลับประเทศกรณีสิ้นสุดการจ้าง รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีแรงงานจาก สปป.ลาว จำนวนมากที่อยู่ในเมืองสะหวันนะเขตและต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องเดินทางผ่านด่านจังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย – ลาว – นครหลวงเวียงจันทร์) เพียงด่านเดียว ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปด่านจังหวัดหนองคาย กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้เพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหารอีก 1 แห่ง การเปิดศูนย์ในครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องแรงงานลาวที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

Related posts