สพร.8 นว. รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าฯ

*** สพร.8 นว. รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าฯ ***


เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้นายสรรพวัฒ วิไลรัตน์ รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ ดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าฯ จังหวัดนครสวรรค์ ให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะประกอบอาชีพ และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ ณ ห้องประเมินความรู้ ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน…

กณต ทาทิพย์. รายงาน

Related posts