โรงพยายาลสวรรค์ประชารักษ์มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

โรงพยายาลสวรรค์ประชารักษ์มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นพ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์ นพ.เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรกรรม มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และโรงพยาบาลวังทรายพูน จ.พิจิตร โดย พญ.ศิริพรรณ ชมภูพู่ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี นพ.ณัฐสิทธิ์ ศุภเวชกรกิจ โรงพยาบาลวังทรายพูน เป็นตัวแทนรับมอบ


กรมการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน COPD service excellence เขตบริการสุขภาพที่ 3 เพื่อให้โรงพยาบาลดังกล่าวสามารถวินิจฉัย / คัดกรอง / ตรวจผู้ป่วยถุงลมโป่งพองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วอัตราการเสียชีวิตน้อยลง นอกจากนี้ นพ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์ แจ้งว่า เมื่อโรงพยาบาลได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว หากมีข้อสงสัย/ข้อซักถาม/ต้องการคำแนะนำปรึกษา คณะแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็ยินดี นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ กล่าวเสริมว่า หวังว่าทั้งสองโรงพยาบาลจะได้มีโอกาสช่วยโรงพยาบาลข้างเคียง เป้าหมายในปีหน้าต้องเพิ่มให้กับโรงพยาบาลอื่นๆต่อไป

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts