“จังหวัดนนทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ”จัดกิจกรรม “ตักบาตรพระทางเรือ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ”

“จังหวัดนนทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ”จัดกิจกรรม “ตักบาตรพระทางเรือ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ”

ณ ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่น่าสนใจ

​สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ณ ตลาดน้ำวัดโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานพร้อมเชิญชวนผู้สนใจ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ตลาดวัดโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การจัดงาน “ตักบาตรพระทางเรือ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ” ณ ตลาดน้ำวัดโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เป็นการจัดงานครั้งแรกที่มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนและชาวบ้านโดยรอบพื้นที่วัดโตนด และวัดบางระโหง ซึ่งการตักบาตรพระทางเรือเป็นวิถีชีวิตที่เคียงคู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยามาช้านาน ประกอบกับกิจกรรมการจัดทอดผ้าป่ากลางน้ำโดยนิมนต์พระสงฆ์เชิญรับทอดผ้าป่า และให้ศีลให้พรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงาน ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทางชุมชนวัดโตนดได้รื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อส่งต่อและถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างขนบธรรมเนียมอันดีงามที่เป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนชาววัดโตนด

​กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดทำบุญตักบาตรพระทางเรือจากบริเวณวัดบางระโหง และวัดโตนดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวริมฝั่งได้ตักบาตรพระ และมีกิจกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำ โดยเริ่มต้นขบวนเรือจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลังเดิม (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ล่องเข้ามาในคลองอ้อมนนท์ เยี่ยมชมบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นของคลองอ้อม ที่ UNDP (United Nations Development Program : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้านวิถีชีวิตริมน้ำ ซึ่งคลองอ้อมนนท์เคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน เริ่มจากปากคลองอ้อมจนถึงปากคลองบางกรวย ระยะทาง 17.5 กิโลเมตร ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดท้ายเมืองไปถึงวัดเขมาภิรตาราม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ต่อมาแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทาง ทำให้คลองที่ขุดลัดกลายเป็นแม่น้ำ ซึ่งก็คือบริเวณคลองอ้อมนนท์ในปัจจุบัน โดยเมื่อล่องเรือทอดผ้าป่ามาถึงกลางลำน้ำคลองหน้าวัดโตนด จะมีพระสงฆ์พายเรือมารับผ้าป่า พร้อมให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน นัดชิงชนะเลิศ และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตลาดน้ำวัดโตนดภายในบริเวณวัดอีกด้วย

​​ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าในการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชุมชนวัดโตนด และวัดบางระโหง จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ตักบาตรพระทางเรือ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ” ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ณ ตลาดน้ำวัดโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
รายงาน
โทร.086-5336136

Related posts