พาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

พาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 13 ก.พ. 2561 นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจภาวะราคาสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง รายละเอียดผลการตรวจสอบดังนี้
1. ราคาจำหน่ายสินค้าของไหว้ประเภท เนื้อสัตว์ทั้งสดและปรุงสำเร็จ, ผักและผลไม้ รวมทั้งขนม ที่ประชาชนนิยมซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อผู้บริโภค


2. ร้านค้าต่างๆในตลาดมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2561 เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้กับร้านค้าในตลาด รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมทั้งยังกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts