พิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์การแพทย์ ได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานพิธีเปิด

Related posts