สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์จำกัด จ่ายเงินให้แก่สมาชิกรายละ 1 หมื่นบาทจำนวน 500ราย (ชมคลิปคลิกๆ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์จำกัด จ่ายเงินให้แก่สมาชิกรายละ 1 หมื่นบาทจำนวน 500ราย

 

นายชวลิต คำเพ็ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์จำกัด กล่าวว่าผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ในปีที่ผ่านมา ได้มีการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องจากร้อยละ 6.5 เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ซึ่งก็ถือว่าได้ช่วยเหลือสมาชิกในเบื้องต้นอย่างน้อยก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงเดือนละ 400 บาทต่อเงินกู้ 1 ล้านบาท และได้มีการติดตามหนี้เงินกู้ที่คาดว่าจะสูญกลับคืนมาได้กว่า 20 ล้านบาท ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกได้มากถึงร้อยละ 6.1 และได้มีการเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 9.7

ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกครูผู้อาวุโสที่บั้นปลายชีวิตมีรายได้เพียงเล็กน้อยด้วยการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณืที่มีอายุสูงสุดลงมาตามลำดับ จำนวน 500 ราย รายละ10,000 บาททุกปี จนกว่าจะครบ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปในเร็วๆนี้อีกด้วย
ซึ่งในวันนี้ นายถาพร ณ.นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้มาร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับครูสมาชิกของสหกรณ์ที่มารับเงินสวัสดิการจำนวน 500 ราย รวมเป็นเงินที่มอบในวันนี้ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาทด้วยกัน

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
ปวินท์ อินกล่ำ
ภาพข่าว
โทร.098-8388456

Related posts